Bij De Geschillencommissie kunt u al ruim 50 jaar terecht met klachten en geschillen. Dit doen we laagdrempelig, snel, eenvoudig én goedkoop, voor zowel de consumentenmarkt als de zakelijke markt.

‘Ons huis’

‘Het huis’ van De Geschillencommissie biedt toegang tot het recht. Ons huis is onderverdeeld in een ‘aantal kamers’: diverse Klachtenloketten, Geschillencommissies voor Consumenten en Geschillencommissies voor Beroep en Bedrijf. Bij de klachtenloketten wordt er advies gegeven, informatie verstrekt en wordt bemiddeling en mediation aangeboden.

In ‘het huis’ worden commissies en partijen gefaciliteerd door circa 50 medewerkers; zij zijn de procesbegeleiders. Zo’n 500 professionals om ‘het huis’ heen bieden de onafhankelijke oplossing rondom de klacht of het geschil.

Een klant die niet tevreden is kan bij ons op eenvoudige wijze aankloppen: telefonisch, via e-mail, per post of digitaal waarmee de afhandeling van de klacht 24/7 kan worden gevolgd. Wij gaan voor de klant aan de slag en geleiden de klant naar de juiste plek in onze organisatie. Uiteindelijk wordt de klacht afgehandeld door mediation, een uitspraak van een van de geschillencommissies, wel of niet met een deskundigenrapport of alsnog een onderlinge oplossing.

De Geschillencommissie

Kunt u bij ons terecht?

De Geschillencommissie is één van de vijf ADR organisaties. Elke organisatie heeft een eigen werkterrein waarbinnen zij klachten en geschillen oplossen. Bij De Geschillencommissie is het werkterrein erg breed. We hebben namelijk ongeveer 80 commissies die elk die klachten over verschillende, specifieke onderwerpen behandelen, van advocatuur tot ziekenhuizen.

Bent u benieuwd of uw klacht door één van onze commissies behandeld kan worden? Bekijk dan vooral het commissieoverzicht op onze website.

Samenwerken aan kwaliteit

Een klacht biedt de oplossing voor het individuele geschil én biedt de kans om ervan te leren ter verbetering van de kwaliteit van het aangeboden product of de dienst. Door onze verbinding met brancheorganisaties, consumenten- & cliëntenorganisaties, collega (ADR-)geschilleninstanties, doorverwijzers en alle andere belangrijke partners delen wij kennis en leren wij van elkaar: dit is ’samenwerken aan kwaliteit’.