ADR-samenwerking

Wij zijn elke dag druk bezig met het oplossen van klachten en geschillen. Effectief en efficiënt, transparant met goede kwaliteit. Laagdrempelig, snel, eenvoudig en goedkoop voor de consumentenmarkt én de zakelijke markt.

Wij behandelen onafhankelijk en onpartijdig klachten tussen aanbieders van producten en diensten en de klanten/cliënten van die aanbieders. Voor veel producten of dienstverlening bestaat een geschillencommissie, met de relevante expertise. Iedere geschillencommissie heeft een eigen werkterrein en eigen reglement. Bekijk het overzicht met de verschillende commissies die deel uitmaken van De Geschillencommissie, die klachten over specifieke onderwerpen behandelen.

Lees over de totstandkoming van een Geschillencommissie, wie er deel uitmaken van een Commissie en hoe de onpartijdigheid en onafhankelijkheid gewaarborgd blijft.

De branche-organisaties

In het branches-overzicht ziet u welke brancheorganisaties al zijn aangesloten bij De Geschillencommissie. Tevens leest u wat de voordelen voor een brancheorganisatie zijn en hoe u uw brancheorganisatie kunt aansluiten.

Een klacht of een andere kwaliteitsmelding over ons

Bent u niet tevreden over de dienstverlening van De Geschillencommissie, dan kunt u daarover een klacht indienen bij ons Meldpunt Kwaliteit van De Geschillencommissie.

Wilt u uw waardering uiten over onze dienstverlening of heeft u een aanbeveling voor de organisatie dan stellen wij het op prijs wanneer u ook daarvan een melding doet bij ons Meldpunt Kwaliteit.