Over ADR-samenwerking

ADR-Nederland is het samenwerkingsverband waarin Huurcommissie, de Geschillencommissie, Kifid en SKGZ van elkaar leren en waarin zij hun kennis en ervaring samen inzetten voor het versterken van een laagdrempelige toegang tot het recht voor tienduizenden rechtzoekenden. Benieuwd naar wie, wat en voor wie ADR-Nederland er is? Je vindt het in een korte presentatie.

Waarom ADR?

Consumentenrechten worden steeds meer vastgelegd. Maar wat als tussen de consument en een bedrijf toch een conflict ontstaat? Eenvoudige, eerlijke en goedkope geschilbeslechting is voor consumenten dan erg belangrijk. Zij kunnen door ADR op een laagdrempelige manier hun recht halen. Het is een waardevol onderdeel van consumentenbescherming.

Europese richtlijn

Vanuit de Europese Unie wordt ADR gestimuleerd, zodat de consument niet altijd naar de rechter hoeft bij een conflict. De consument moet dan terecht kunnen bij een kwalitatief hoogstaande buitengerechtelijke geschilinstantie.
De Europese Unie heeft in 2013 de “richtlijn ADR consumenten” opgesteld. In deze richtlijn zijn strenge regels opgenomen over billijkheid, efficiëntie en toegankelijkheid. In Nederland is deze in 2015 omgezet in de “Implementatiewet buitengerechtelijke geschillenbeslechting consumenten”.

Erkenning

In Nederland zijn door de overheid vier instanties aangewezen als buitengerechtelijke geschilinstantie.
Dit zijn:

Deze vier instanties zijn door het ministerie van Justitie en Veiligheid aangemeld bij de Europese Commissie. Wij rapporteren regelmatig aan de Europese Commissie hoe het gaat met ADR in Nederland.

Samenwerking

Huurcommissie, de Geschillencommissie, Kifid en SKGZ verschillen van elkaar, maar hebben als grote gemene deler dat wij alle vier geschillen oplossen. Sinds begin 2018 werken wij samen. Wij verwijzen bijvoorbeeld onderling naar elkaar door.
Ook stuurden wij minister Dekker een brief. Wij benadrukten in die brief onder meer het grote belang van een goedwerkend, dekkend ADR systeem voor consumenten. Daarbij is aandacht nodig voor de informatievoorziening aan al die verschillende consumenten. Over waar zij terecht kunnen met hun klacht of conflict. De 4 ADR-instanties trekken hierin gezamenlijk op.

Officiële regels: