ADR-samenwerking

Welkom op de website van de samenwerkende ADR-instanties in Nederland.

Wat is ADR?

ADR staat voor Alternative Dispute Resolution. Een andere term hiervoor is buitengerechtelijke geschilbeslechting. Het is een laagdrempelige manier om geschillen tussen consumenten en bedrijven op te lossen. Het gaat om geschiloplossing buiten de rechter om. De consument hoeft niet naar de rechter om zijn recht te halen.

Wie zijn wij?

In Nederland zijn door de overheid vijf instanties aangewezen als buitengerechtelijke geschilinstantie.
Dit zijn:

Waarom ADR?

Consumentenrechten worden steeds meer vastgelegd.
Maar wat als tussen de consument en een bedrijf toch een conflict ontstaat?
Lees meer »