Privacyverklaring


Nederland heeft vijf erkende buitengerechtelijke geschilleninstanties. Dat zijn De Geschillencommissie, Geschilleninstantie Pensioenfondsen, Huurcommissie, Kifid en SKGZ. Deze geschilleninstanties werken samen bij het geven van informatie via deze website. Deze website wordt beheerd door de SKGZ.

Wij vragen gegevens van u. Welke gegevens wij vragen en waarvoor wij deze gebruiken leest u hieronder. Ook leggen wij uit wat uw rechten zijn, wie toegang heeft tot uw gegevens en hoe lang wij de gegevens bewaren.

De SKGZ is de zogeheten verantwoordelijke

De SKGZ is de zogeheten ‘verantwoordelijke’ voor de verwerking van uw gegevens. Dit houdt in dat de SKGZ beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. Zo bereikt u de SKGZ:

 • mailen: info@skgz.nl
 • schrijven: SKGZ, Postbus 291, 3700 AG Zeist

Wat zijn ‘persoonsgegevens’?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die wij met u in verband kunnen brengen. Denk aan uw naam, uw telefoonnummer of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook aan het IP-adres van uw computer. Het gaat om gegevens die herleidbaar zijn naar u als persoon.

Wat is ‘verwerken’?

Verwerken is een wettelijk begrip. Het gaat om alles wat met persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld: verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Welke gegevens wij over u verwerken en waarvoor?

Congres
Op deze website kunt u zich aanmelden voor een congres. Daarvoor hebben wij gegevens van u nodig.

 • Welke gegevens: Uw voornaam, achternaam, naam van de organisatie waar u werkt en uw e-mailadres.
 • Doel: het verweken van de aanmelding voor het congres en de communicatie rondom dit congres. Wij gebruiken uw gegevens ook voor het toezenden van een klanttevredenheidsonderzoek.
 • Rechtsgrond: ‘gerechtvaardigd belang’: om u informatie over het congres te sturen, moeten wij uw gegevens verwerken. Anders kunnen wij u niet bereiken. Alleen met uw toestemming ontvangt u een klanttevredenheidsonderzoek of zetten wij uw gegevens op de deelnemerslijst voor het congres.
 • Ontvangers: De externe websiteontwikkelaar, de medewerkers die de aanmeldingen voor het congres verwerken en degenen die bij de organisatie van het congres zijn betrokken en daarvoor over uw gegevens moeten beschikken. Werkt u bij De Geschillencommissie, Huurcommissie, Kifid of SKGZ, dan kunnen wij uw gegevens ook terugkoppelen aan de betreffende geschilleninstantie. Als u ons daarvoor toestemming geeft, nemen wij uw gegevens op in een deelnemerslijst. Elke deelnemer van het congres krijgt deze lijst. Wij delen de gegevens ook met hen die na het congres een klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren. Dat doen wij alleen als u ons daarvoor toestemming geeft.
 • Doorgifte: wij geven uw gegevens niet door aan landen buiten de Europese Unie of een internationale organisatie.
 • Bewaartermijn: Uw gegevens bewaren wij maximaal twee maanden na de afronding van het klanttevredenheidsonderzoek. Dit onderzoek wordt uitgevoerd na het congres. Daarna verwijderen wij uw gegevens, tenzij wij uw gegevens nog moeten bewaren voor de subsidieverantwoording aan de Europese Commissie. Uw gegevens verwijderen wij in ieder geval twee jaar na afloop van het congres.
 • Verplichting: U bent niet wettelijk of contractueel verplicht om uw persoonsgegevens aan ons te geven. Maar vult u uw gegevens niet in, dan kunnen wij uw aanmelding voor het congres niet verwerken. Wij weten dan namelijk niet wie zich voor het congres heeft aangemeld.
 • Geautomatiseerde besluitvorming: vindt niet plaats.

Cookies
Deze website maakt gebruik van Google Analytics. Dat betekent dat wij via cookies onderzoeken hoe mensen onze website gebruiken. Zo kunnen wij onze site verder verbeteren. Bijvoorbeeld door te werken aan het gebruiksgemak of door aanvullende informatie te bieden. Wilt u een idee krijgen hoe Google Analytics werkt? Kijk dan op de website van Google.

In onderstaand overzicht staan alle cookies die tijdens een bezoek aan kpzv.nl op uw computer geplaatst kunnen worden. U ziet hier ook welke informatie wij zo bijhouden en hoe lang de cookies bewaard worden.

Naam Doel Geldigheid
PHPSESSID Interne sessies opslaan Verloopt direct na het verlaten van de website
_ga Bijhouden van bezoekersstatistieken 2 jaar
_gat Bijhouden van bezoekersstatistieken 10 minuten

U kunt het gebruik van cookies weigeren. In dat geval kunt u wellicht niet alle mogelijkheden van deze website benutten. Door gebruik te maken van de website geeft u toestemming voor het plaatsen van cookies en het verwerken daarvan door Google.

Tegelijkertijd zorgen wij ervoor dat de cookies minimale gevolgen hebben voor de privacy van onze websitebezoekers. Daartoe volgen wij de ‘Handleiding privacyvriendelijk instellen van Google Analytics’ uit augustus 2018 van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Meer informatie over cookies »

SKGZ
Neemt u contact op met de SKGZ? Dan verwerken wij gegevens van u om u te kunnen helpen. Voor de privacyverklaring van de SKGZ verwijzen we u naar: https://www.skgz.nl/over-skgz/privacy/.

Uw privacyrechten

U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te wijzigen, het gebruik te beperken, over te dragen of te laten verwijderen.

Hebben wij u gevraagd om toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens? En heeft u daarvoor toestemming gegeven. Dan heeft u het recht deze toestemming in te trekken.

Verwerken wij uw gegevens op de rechtsgrond ‘gerechtvaardigd belang’, dan heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens.

Meer weten over uw privacyrechten? Kijk op de website hulpbijprivacy.nl.

Wilt u gebruik maken van uw rechten? Stuur dan uw verzoek naar:

 • mailen: info@skgz.nl
 • schrijven: SKGZ, t.a.v. directie, Antwoordnummer 5518, 3700 VB Zeist (geen postzegel nodig)

Wij laten u binnen vier weken onze beslissing weten.

Wij willen zeker zijn dat u echt degene bent waarover het gaat. Daarom kunnen wij aanvullende informatie van u vragen om uw identiteit vast te stellen.

Wanneer u niet tevreden bent over hoe de SKGZ met uw privacy omgaat, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Uw gegevens zijn beveiligd

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens goed beschermd zijn. Daarom hebben wij technische beveiligingsmaatregelen getroffen. Ook hebben wij afspraken gemaakt met onze medewerkers en leveranciers. Heeft iemand toegang tot de persoonsgegevens zonder dat dit de bedoeling is? Of zijn de gegevens onterecht vernietigd of gewijzigd? Meldt dit dan op datalek@skgz.nl. Wij beoordelen dan de melding en ondernemen daarop actie.

De SKGZ heeft een interne toezichthouder

De SKGZ heeft een Functionaris voor gegevensbescherming (FG) die toeziet op de naleving van de privacyregels. Bij de FG kunt u ook terecht met vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens of uw privacyrechten. Zo bereikt u de FG:

 • mailen: privacy@skgz.nl
 • schrijven: SKGZ, t.a.v. Functionaris voor gegevensbescherming, Antwoordnummer 5518, 3700 VB Zeist (geen postzegel nodig)

De FG behandelt geen privacyklachten. Een privacyklacht wordt behandeld door de directeur volgens de interne klachtenprocedure van de SKGZ.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Op deze plaats vindt u altijd de nieuwste versie. De huidige privacyverklaring is van 13 mei 2024.