Wat is de Huurcommissie?

De Huurcommissie is er als onafhankelijke en onpartijdige geschillenbeslechter voor huurders en verhuurders in de sociale huursector. Huurders en verhuurders kunnen bij ons terecht met vragen over huurprijzen, servicekosten en staat van onderhoud. Wij beantwoorden vragen door informatie aan te reiken, maar we doen ook bindende uitspraak bij conflicten die niet op een andere manier zijn op te lossen. De Huurcommissie is een erkende instantie voor Alternative Dispute Resolution (ADR) conform de Europese richtlijn voor consumentenzaken. Dit betekent dat de Huurcommissie onafhankelijk is en aan internationale kwaliteitseisen voldoet.

Waarvoor kan men bij de Huurcommissie terecht?

Als een huurder en verhuurder het niet eens zijn over bijvoorbeeld de huurprijs, het onderhoud, de afrekening van de servicekosten, kosten voor de nutsvoorzieningen of geschillen over een klacht over gedragingen van de verhuurder, dan kunnen huurders en verhuurders de Huurcommissie inschakelen.

De Huurcommissie behandelt geschillen over zelfstandige woningen, kamers, woonwagens en woonwagenstandplaatsen in de sociale huursector. De Huurcommissie behandelt ook geschillen bij woningen in de vrije sector (geliberaliseerd huurcontract) als de huurder en verhuurder daar samen een afspraak over hebben gemaakt.

Huurders en verhuurders kunnen op www.huurcommissie.nl ook terecht voor een huurprijscheck. Hiermee berekenen ze het aantal punten van de woning en daarmee de maximale huurprijs voor de woning.

Wanneer kan men níet bij de Huurcommissie terecht?

De Huurcommissie doet geen uitspraak over de huurprijs van bijvoorbeeld woonboten, bedrijfsruimten of recreatiewoningen.

Het indienen van een verzoek

Voor een uitspraak van de Huurcommissie over de huurprijs, het onderhoud, de servicekosten, de kosten voor de nutsvoorzieningen of geschillen over een klacht over gedragingen van de verhuurder, kan een huurder of verhuurder een verzoekschrift indienen bij de Huurcommissie. Op de website staat hoe men een verzoekschrift kan indienen.

Als de Huurcommissie het verzoekschrift heeft ontvangen, krijgt de verzoeker een ontvangstbevestiging . De Huurcommissie stuurt ook een ontvangstbevestiging aan de andere partij.

Kosten van een procedure

Aan een procedure bij de Huurcommissie zijn kosten verbonden. Deze kan de indiener van het verzoek direct online betalen bij het indienen van het verzoek of na de ontvangstbevestiging. Als de indiener de kosten heeft betaald, neemt de Huurcommissie het verzoek in behandeling.

Het verloop van een procedure

Als het verzoek is ingediend en de kosten voor de procedures zijn betaald, verzamelt de Huurcommissie informatie. Dit kan door een onderzoek in de woning of door na te gaan of de verhuurder de juiste bedragen aan (service)kosten in rekening heeft gebracht. Als een onderzoek in de woning plaatsvindt, ontvangen de huurder en verhuurder twee weken van tevoren een uitnodiging voor het onderzoek metde datum en het tijdstip waarop de onderzoeker van de Huurcommissie in de woning onderzoek komt doen. Na dit onderzoek stelt de Huurcommissie een rapport op met haar bevindingen.

Is na het onderzoek de situatie duidelijk en hebben wij geen informatie meer nodig? Dan behandelt de Huurcommissie de zaak schriftelijk. Na het onderzoeksrapport doen wij meteen een voorzitteruitspraak. Als de Huurcommissie na beoordeling van het onderzoeksrapport nog vragen heeft, dan nodigen wij de huurder en verhuurder uit voor een online zitting. Na de zitting neemt de zittingscommissie een beslissing over de zaak. De Huurcommissie stuurt de uitspraak.

Bij de Huurcommissie is de taal Nederlands

Bij de Huurcommissie is de procedure in het Nederlands. Alle brieven, e-mails, het onderzoek in de woning en de zitting zijn in het Nederlands. Als een partij niet goed Nederlands spreekt, dan mag hij een tolk regelen. Dit hoeft geen officieel beëdigde tolk te zijn. Men mag zelf weten wie hij meeneemt. Dit mag bijvoorbeeld een familielid, buurman, vriend of collega zijn.