ADR-samenwerking

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening

Bezoek de website van
het Kifid ›

Kifid, voor uw financiële klacht

Kifid is het deskundige en toegankelijke klachtenloket voor mensen met een klacht over een financieel product of dienst van de bank, verzekeraar of andere financiële dienstverlener.

Toegankelijk

Kifid is het deskundige en toegankelijke klachtenloket voor mensen met een klacht over een financieel product of dienst van de bank, verzekeraar of andere financiële dienstverlener.

Alternatief voor rechter

Kifid biedt mensen met een financiële klacht laagdrempelige en deskundige geschilbeslechting als alternatief voor de rechter.

Gelijk speelveld

Kifid creëert een gelijk speelveld voor consumenten, ondernemers en financiële dienstverleners en houdt rekening met het kennisverschil tussen consumenten en ondernemers en financiële dienstverleners.

Werkwijze

Heeft een consument of kleinzakelijke ondernemer een klacht over een financiële dienstverlener, dan gaan beiden eerst met elkaar in gesprek. Wanneer deze interne klachtenprocedure voor de klant geen bevredigend resultaat oplevert, kan de consument of kleinzakelijke ondernemer een klacht indienen bij Kifid. Kifid behandelt alleen klachten tegen financiële dienstverleners die zijn aangesloten.

Kifid lost de klacht bij voorkeur op door bemiddeling en dat kan in iedere fase van de klachtbehandeling. Wanneer bemiddeling slaagt, is er een oplossing waarin zowel de consument of kleinzakelijke ondernemer als de financiële dienstverlener zich kunnen vinden.

Lukt bemiddeling niet, dan wordt de klacht voorgelegd aan de Geschillencommissie om een uitspraak te krijgen. Indien een partij hiertegen in beroep gaat, zal de Commissie van Beroep als laatste de klacht beoordelen.

Onpartijdig

Kifid is door de minister van Financiën erkend als bemiddelingsorgaan en bindend adviescollege, zoals genoemd in de Wet op het financieel toezicht (Wft).

De statuten en de organisatiestructuur van Kifid in combinatie met het ministeriële toezicht waarborgen de onafhankelijkheid van Kifid. Het onpartijdig functioneren van de Geschillencommissie en de Commissie van Beroep is vastgelegd in de statuten en reglementen.

Contact

Heeft u vragen over Kifid of wat Kifid voor u kan doen? Op onze website https://www.kifid.nl/ vindt u meer informatie.
Kunt u de gezochte informatie niet vinden? Neem gerust contact met ons op:

consumenten@kifid.nl
Stuur ons een e-mail

070 - 333 8 999
Bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 17:00

Postadres

Postbus 93257
2509 AG Den Haag

Bezoekadres

Kantoren Stichthage
Koningin Julianaplein 10
2595 AA Den Haag

KvK

Kifid staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 272896