Klachteninstituut Financiële Dienstverlening

Bezoek de website van
het Kifid ›

Kifid, voor uw financiële klacht

Kifid is het deskundige en toegankelijke klachtenloket voor consumenten met een klacht over een financieel product of dienst van de bank, verzekeraar of andere financiële dienstverlener. Kleinzakelijke ondernemers kunnen bij Kifid terecht met klachten over een bancair krediet, alternatieve financiering of erkend financieringsadvies. Het financiële klachtenloket biedt mensen laagdrempelige geschilbeslechting als alternatief voor de rechter.

Gelijk speelveld

Kifid lost klachten bij voorkeur op door bemiddeling. Lukt dat niet, dan beoordeelt de Geschillencommissie de klacht en volgt een uitspraak. Kenmerkend voor de klachtbehandeling bij Kifid is, dat zij een gelijk speelveld creëert voor consumenten/ondernemers en financiële dienstverleners. Daarbij houdt Kifid rekening met de kennisachterstand van consumenten/ondernemers.

Werkwijze

Heeft een consument of kleinzakelijke ondernemer een klacht over een financiële dienstverlener, dan gaan beiden eerst met elkaar in gesprek. Wanneer deze interne klachtenprocedure voor de klant geen bevredigend resultaat oplevert, kan de consument of kleinzakelijke ondernemer een klacht indienen bij Kifid. Kifid behandelt alleen klachten tegen financiële dienstverleners die zijn aangesloten.

Kifid lost de klacht bij voorkeur op door bemiddeling en dat kan in iedere fase van de klachtbehandeling. Wanneer bemiddeling slaagt, is er een oplossing waarin zowel de consument of kleinzakelijke ondernemer als de financiële dienstverlener zich kunnen vinden.

Lukt bemiddeling niet, dan zal de Geschillencommissie de klacht beoordelen en een uitspraak doen. Indien een partij hiertegen in beroep gaat, zal de Commissie van Beroep als laatste de klacht beoordelen.

Onafhankelijk

Kifid is door de minister van Financiën erkend als bemiddelingsorgaan en bindend adviescollege, zoals genoemd in de Wet op het financieel toezicht (Wft).
De statuten en de organisatiestructuur van Kifid in combinatie met het ministeriële toezicht waarborgen de onafhankelijkheid van Kifid. Het onpartijdig functioneren van de Geschillencommissie en de Commissie van Beroep is vastgelegd in de statuten en reglementen.

Contact

Heeft u vragen over Kifid of wat Kifid voor u kan doen? Op onze website https://www.kifid.nl/ vindt u meer informatie.
Kunt u de gezochte informatie niet vinden? Neem gerust contact met ons op:

  • Stuur ons een e-mail: consumenten@kifid.nl
  • Bel ons via: 070 - 333 8 999
    Bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 17:00
  • Of stuur ons een brief: Postbus 93257, 2509 AG Den Haag