Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen

Bezoek de website van
de SKGZ ›

Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen

De SKGZ, Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen, is er voor consumenten en zorgverzekeraars.

Soms hebben consument en zorgverzekeraar een verschil van mening. Bijvoorbeeld over de vergoeding van een behandeling, het betalen van de zorgpremie of het gebruik van hulpmiddelen. Komen zij er samen niet uit? Dan kan de SKGZ ze op weg helpen. Dit doen wij door voorlichting, bemiddeling en geschilbeslechting.

Werkwijze

Meestal probeert onze Ombudsman eerst een oplossing te vinden door bemiddeling. Lukt dit niet? Dan kan onze Geschillencommissie Zorgverzekeringen een uitspraak doen. Deze commissie is een makkelijk alternatief voor een rechter. Bemiddeling door de Ombudsman is gratis. De behandeling van een geschil kost € 37. Alle zorgverzekeraars zijn bij ons aangesloten. De SKGZ is door de overheid aangewezen als officiële geschilleninstantie voor de zorgverzekeringen.

Bijdragen aan het zorgverzekeringstelsel

De SKGZ helpt ook het zorgverzekeringsstelsel te verbeteren. Wij laten zien tegen welke problemen verzekerden en verzekeraars aanlopen. Met onze inzichten kunnen zorgverzekeraars, cliëntenorganisaties, overheid en toezichthouders het zorgverzekeringsstelsel verbeteren.

Contact

Heb je als zorgverzekerde een vraag of klacht over je zorgverzekeraar?
Dan kun je bij ons terecht. Wil je weten of wij jouw klacht kunnen behandelen? Doe hier de test. Je mag ons natuurlijk ook bellen op 088 900 6 900, ons contactformulier gebruiken of met ons chatten.

Heb je vragen over het oplossen van zorgverzekeringsschulden of het afsluiten van een zorgverzekering?
Zorgverzekeringslijn geeft gratis onafhankelijk advies, training en praktische tips voor hulpverleners en consumenten.

Wil je een klacht indienen in een ander land binnen de Europese Unie?
Gebruik dan het ODR-Platform. Hier vind je ook een overzicht van alle instanties voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting in de Europese Unie.